Bəziləri sığınacaqlarda toplandılar, digərləri isə şəhərdən qaçmağa başladılar