Fevral 22, 2021

Azərbaycan tarixi

Şimaldan  ̶  Baş Qafqaz dağları, qərbdən  ̶  Göyçə gölü hövzəsi də daxil olmaqla Alagöz dağ silsiləsi və Şərqi Anadolu, şərqdən  ̶  Xəzər dənizi, cənubdan isə Sultaniyyə-Zəncan-Həmədan hüdudları ilə əhatə […]
Fevral 21, 2021

Azərbaycanın təbiəti

Azərbaycanın müxtəlif landşaftları heyranedici müxtəlif flora, fauna və hətta kəşf edilməli gözəl yerlərə ev sahibliyi edir. Azərbaycanın təbiətini Xəzər dənizinin suları, Qafqaz dağlarının zirvələri, onların arasında […]
Fevral 21, 2021

Azərbaycanın coğrafiyası

Azərbaycanın coğrafiyası bataqlıqlardan tutmuş yüksək dağlara, səhralardan münbit dərələrə qədər müxtəlif mənzərələr kolleksiyasını əhatə edir. Ölkənin mərkəzini Kür çayının ətrafında yerləşən geniş vadi tutur. Bu vadi […]
Fevral 21, 2021

Azərbaycan mədəniyyəti

Dünyanın ən qədim xalqlarından olan Azərbaycan xalqı özünün tarixi, maddi mədəniyyət abidələri, zəngin ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi mədəniyyəti ilə haqlı olaraq fəxr edir. Azərbaycan xalqının bədii […]
Fevral 21, 2021

Azərbaycan mətbəxi

Milli mətbəximiz son dərəcə zəngindir. Azərbaycan mətbəxində 2000-ə yaxın xörək məlumdur. İngilis səyyahı Entoni Cenkinsonun şahidliyinə görə, Şamaxıda Abdulla xanın qonağı olarkən onun bir dəfə nahara […]
Fevral 21, 2021

Azərbaycan beynəlxalq arenada

Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra müstəqil xarici siyasət yürüdür. Bu siyasət Azərbaycanın dövlət quruluşunun möhkəmlənməsinə və inkişafına, milli maraqlarının qorunmasına yönəlib. Azərbaycan öz […]