Müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümündə Azərbaycanın xarici siyasətinə yenidən baxılması [ingiliscə]