Pakistan və Ermənistanın tanınması məsələsi: Pakistan-Ermənistan münasibətləri, Kəşmir və Dağlıq Qarabağ məsələsi [ingiliscə]