Erməni əsgərləri qaçan yüzlərlə ailəni qırğına verir